Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż części Zespołu Szkół w Szerzawach

Treść ogłoszenia – modyfikacja 1

Ogłoszenie wygasa: 29-08-2014 o godz. 15:00